KHU TƯỞNG NIỆM BÁC SĨ ALEXANDRE YERSIN

Gồm 3 địa điểm:

- Thư viện của Bác sĩ Yersin tại viện Pasteur Nha Trang.
- Chùa Linh Sơn, xă Suối Cát, huyện Diên Khánh (pḥng làm việc của Bác sĩ ở Suối Dầu trước đây).
- Phần mộ của Bác sĩ Yersin, xă Suối Cát, huyện Diên Khánh.
 

ALEXANDRE YERSIN (1863 - 1943) là nhà bác học tài ba đă sống và cống hiến hết ḿnh cho khoa học của nhân loại. Năm 1891 ông đến Nha Trang xây dựng cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm vi trùng học đầu tiên ở Việt Nam. Đầu năm 1899 nơi đây đă trở thành Viện Pasteur Nha Trang. Sau hơn 50 năm sống và làm việc v́ khoa học ở Viện Pasteur Nha Trang (1891 - 1943) Yersin đă cống hiến cho khoa học 55 công tŕnh nghiên cứu có giá trị.


Các chức vụ ông đă đảm nhận:
- Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.
- Viện trưởng Viện Pasteur Đông Dương.
- Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội
.
- Tổng thanh tra các Viện Pasteur Đông Dương.
- Viện sỹ Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp.
- Chủ tịch danh dự Hội Đồng Y Khoa Viện Pasteur Pari.

 

  

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH H̉A
01 Trần Hưng Đạo - Nha Trang
Tel:84.58.3525693 - 3525226       Fax:84.58.3521807
Email: khtourism@dng.vnn.vn